Dato for udgivelse
22 Dec 2011 11:06
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-067820
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Algeriet, Belarus, Rusland og Ukraine

Kommissionen har ved meddelelse  (2011/C 373/11) offentliggjort i EU-tidende C 373 af 21. december 2011 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat (toldtariffens pos. 3102 80 00 00) med oprindelse i Algeriet (DZ), Belarus (BY), Rusland (RU) og Ukraine (UA).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2011/C 373/11).