Dato for udgivelse
21 Dec 2011 14:22
SKM-nummer
SKM2011.853.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-286970
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, Grundværdi, Ejendomsværdi, Omberegnet ejendomsværdi
Resumé

Skatterådet har genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1.10.2007 og 1.10.2009. Ejendomsværdien er i 2007 er ændret fra 341.100 kr. til 2.300.000 kr. I 2009 er ejendomsværdien ændret fra 331.900 kr. til 2.250.000 kr. De omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002-niveau er ændret fra 0 kr. til henholdsvis 1.350.000 kr. og 1.550.000 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet ejendommen ikke er blevet vurderet som nyopført ved vurderingen pr. 1.10.2007.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage vurderingen for yderligere 10 ejendomme med samme forhold.

Hjemmel

Vurderingsloven § 33, stk. 1 og 13;
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 1 og 13;
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Henvisning

Vurderingsvejledning 2011-2, afsnit D

Henvisning

Vurderingsvejledning 2011-2, afsnit F.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2011-2 A.A.8.6.

Sagen drejer sig om en grund, hvorpå der i 2007 er nyopført et parcelhus. Det er konstateret at ejendommen pr. 1.10.2007 ikke er blevet vurderet som færdigbygget. SKAT skulle på samme tidspunkt have foretaget omberegning af ejendomsværdien i 2001 og 2002-niveau.

De manglende ansættelser betyder at beregnings- og opkrævningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten har manglet siden indkomståret 2008.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydelig højere ejendomsværdiskat for efterfølgende år. Ejendomsvurderingerne og de omberegnede ejendomsværdier  blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2008.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage vurderingen for yderligere 10 ejendomme med samme forhold.