Dato for udgivelse
21 Dec 2011 12:36
Til
Virksomheder, der indberetter via det gamle TastSelv Erhverv
Sagsnummer
.
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Fra og med den 23. januar 2012 kan du alene indberette via det nye TastSelv Erhverv.  

Logger du på det gamle TastSelv Erhverv, når du skal indberette til SKAT, skal du fremover indberette til SKAT via det nye TastSelv Erhverv, og det er en god idé allerede nu at prøve, om du kan logge på og har adgang til at indberette. Fra den 23. januar er det ikke længere muligt at logge på det gamle TastSelv Erhverv.

Sådan logger du på det nye TastSelv Erhverv

 •  Digital signatur eller NemId
  Vi anbefaler, at du logger på nyt TastSelv Erhverv med digital signatur eller NemId (hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed).

  Hvis dine kolleger logger på nyt TastSelv Erhverv med digital signatur, skal din virksomheds digitale signatur administrator (LRA) bestille en digital medarbejdersignatur til dig og tildele dig rettigheder.
   
 • TastSelv-kode
  Hvis din virksomhed ikke har dannet en TastSelv-kode til nyt TastSelv Erhverv, kan du logge på med samme kode, som du har brugt hidtil.

  Har du kolleger, der allerede indberetter via nyt TastSelv Erhverv, skal du aftale med dem, hvilken fælles TastSelv-kode, I skal bruge.
   
 • Digital signatur og TastSelv-kode
  Din virksomheds administrator kan også vælge at åbne for, at TastSelv-kode kan bruges parallelt med digital signatur.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan indberette i nyt TastSelv Erhverv, kan du ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18. Først taster du "2" for virksomhed og dernæst "1" for TastSelv. Til sidst taster du "1-5" alt efter, hvad du ringer om.

Baggrunden
Nyt og gammelt TastSelv Erhverv har kørt sideløbende i næsten 2 år. Vi ville ikke lukke for den direkte log ind til det gamle system, før der var driftsstabilitet på det nye og væsentlige fejl var rettet. Stabiliteten er øget markant, og vi lukker nu for adgangen til det gamle TastSelv Erhverv. Da nogle indberetninger stadig ligger i det gamle system, opretholder vi selve applikationen i en periode med adgang via nyt TastSelv Erhverv.