Dato for udgivelse
21 Dec 2011 09:40
Til
Importører mv
Sagsnummer
08-119271
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1331/2011 offentliggjort i EU-tidende L 336 af 20. oktober 2011 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 og ex 7304 90 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og den endelige opkrævning af den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1331/2011.

Forordningen træder i kraft den 21. december 2011.