åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.6 Forskerskatteordningen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om skatteordningen i KSL §§ 48 E - 48 F, der giver mulighed for bruttobeskatning med 26 pct. af løn til godkendte forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet i en periode på op til i alt 5 år.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for at kunne anvende forskerskatteordningen (C.F.6.1)
  • Regler for beskatning i forskerskatteordningen (C.F.6.2)
  • Særlige regler for godkendte forskere (C.F.6.3).

LBK nr. 1403 af 07/12/2010 (Bekendtgørelse af kildeskatteloven) er med hensyn til §§ 48 E - 48 F ændret ved bl.a. følgende ændringslove, som er indarbejdet i denne vejledning:

Lov nr. 1565 af 21/12/2010 § 1 (10-års regel og 26 pct. beskatning i 5 år)

Lov nr. 792 af 28/06/2013 § 5 (ophævelse af regel om koncernforbindelse)

Se også

Se også afsnit

  • C.F.6.3.1 - Hvem kan godkendes som forsker?
  • C.F.6.1.5 - Krav om minimumsløn til personer, der ikke er godkendte forskere.