Indhold

Dette afsnit beskriver vareområdet, som er omfattet af reglerne om afgift af glødelamper mv., det vil sige det afgiftspligtige vareområde.

Afsnittet indeholder:

 • Glødelamper mv.
 • Varer modtaget fra udlandet
 • Eksempler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Glødelamper mv.

Glødelamper, som er omfattet af reglerne om afgift af glødelamper mv. efter FORBRAL § 3, omfatter:

 • Elektriske glødelamper som foruden almindelige el-pærer også omfatter fx elektronblitzlamper, og pærer monteret i plastikjuletræer der bruges som dekorationsgenstande.
 • Damplamper, herunder lysstoflamper, neonrør og lignende lysrør. Det omfatter fx frimærkelamper (glimrør) og kvartsbrændere til højfjeldssole.

Der er ikke afgift på

 • LED-pærer (lysemitterende dioder), da det ikke er glødelamper
 • Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer).

Bemærk

Fra og med 1. april 2019 blev afgiften ophævet på elektriske sikringer i FORBRALs daværende § 3, stk. 4. Se § 8 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Varer modtaget fra udlandet

Der er afgift på glødelamper mv., der er monteret i belysningsgenstande, der modtages fra udlandet. Det gælder glødelamper mv. monteret i lygter, hænge- og stålamper, lysekroner og lignende belysningsgenstande.

Glødelamper mv., der er anbragt i andre genstande end de nævnte, er der kun afgift på, hvis værdien af de pågældende glødelamper mv. skønnes at være betydelig i forhold til varens samlede værdi. I andre tilfælde skal der ikke betales afgift af glødelamperne mv.

Der skal derfor betales afgift af fx:

 • Kvartsbrændere i højfjeldssole
 • Glødelamper/glimlamper i spændingsprøvere og tændrørsprøvere af form som skruetrækkere
 • Glødelamper i lokomotiver, vogne, signaler mv. til modeljernbaner og
 • Glødelamper med fatning beregnet til udskiftning i dukkestuelamper

Der skal derimod ikke betales af fx:

 • Glødelamper mv. i køleskabe, symaskiner, mikroskoper, køretøjer og lignende
 • Glødelamper, der er monteret i legetøj af plast, blik og lignende, og som består af en glaskolbe med isat glastråd, hvis ender er ført ud gennem kolbens ende og direkte forbundet til ledninger til strømkilden.

Eksempler

I det følgende gennemgås en række eksempler på gløde- og damplamper mv. der henholdsvis er afgift og ikke afgift på.

Eksempler på glødelamper, der er afgift på:

Elektronblitzlampe

Glasrør forsynet med en elektrode i hver ende og som indeholder en luftart, som bringes til at lyse ved et kortvarigt strømstød fra en kondensator.

Flackerbirnen

Pæren består af en tilspidset 70 mm lang glaskolbe, hvori er monteret to metaltråde, der ender i særligt udformede, mørke plader, der formentlig er belagt med et glinsende stof. Pæren tænder ved 101 volt og slukker ved 99 volt.

Halogenpærer

Juletræspærer

Pærerne er monteret i plastikjuletræer, der anvendes som dekorationsgenstande i fx lastbiler. Pærerne (7-9 stk.) tilsluttes cigartænderstikket.

Lysslange

En lang glødetråd på en meter med 36 "lyspunkter", der afgiftsmæssigt betragtes som 36 pærer. Se SKM2001.261.LSR.

Neon-indikator

Glimlampe fremstillet af et tilsmeltet glasrør med en diameter på 6 mm og en længde på 15 mm, der indeholder to ikke-forbundne metalelektroder, som er ført ud gennem rørets ene lukkede ende og påloddet to 38 mm lange metalflige. Lampen er monteret i en sokkel af plast af længde 44 mm, bestående af to halvdele, som er samlet ved hjælp af en skrue, og monteringen er foretaget så lampen når ca. 8 mm uden for soklen i den ene ende og metalfligene ca. 10 mm uden for den anden ende.

Neon-natlamper

 

Neon-signallamper

 

Neon-spændings-viserlamper

 

Neon-tube

Udladningslampe, der anvendes som signallampe.

 

Eksempler på damplamper, lysstoflamper mv., der er afgift på:

Frimærkelampe

Glimrør, der er indbygget i en frimærkelampe, med sort glas, der kun tillader gennemtrængning af ultraviolet lys, som fremstilles ved en elektrisk glimudladning i argon-kviksølvdamp.

Kvartsbrænder

Kvartsbrænder til højfjeldssole.

Lysstofrør Black-lightblue

Lysstofrør, der har en effekt på 20 eller 40 watt, og som udsender et ultraviolet lys. Glasset er indvendigt belagt med et særligt fluorescerende materiale. Rørene passer til montering i standardarmaturer.

Xenonpærer

Xenonpærer er en relativ ny type autopærer. Betegnelsen xenonpærer bruges også om nogle højeffektive halogenlamper. Det er imidlertid kun de "ægte" xenonpærer, der er udladningslamper (damplamper).

Xenon eller HID (High Intensity Discharge Lamp). Der er ikke nogen glødetråd som i en almindelig halogenpære. Lyset kommer i stedet fra en quartztube (pæren), hvor der er en mængde xenon gas i. Denne gas bliver udsat for 23.000 volt, hvilket frembringer det kraftige lys, som er mere blåt/hvidt og ikke gulligt, som en normal halogenpære.

Mini-neon Standard-bogstaver og -tal

Glasrørsbogstaver, der på indersiden er belagt med et luminicerende pulver. Bogstaverne er anbragt på en kasse i et højfrekvent strålefelt og lyser ved en passende strømstyrke i feltet.

 

Eksempler på gløde- og damplamper mv., der ikke er afgift på:

Cathode RayTube

Et elektronrør, hvori en accelereret elektronstråle afbøjes i et elektrostatisk felt, hvorved et signals kurveform kan afbildes på rørets frontglas. Indvendig er frontglasset belagt med et materiale, som lyser op, når elektronstrålen rammer frontpladen. Røret finder anvendelse i elektriske måleinstrumenter, såkaldte oscilloskoper.

Lysemitterende dioder (LED)

Lysemitterende dioder (LED) er halvlederkomponenter, der omdanner elektrisk energi til lys. Dioderne er ikke glødelamper og er derfor ikke afgiftspligtige. Lysdioder findes både i enkelt udførelse til signal- eller dekorationsformål og som sammenbyggede enheder, der kan anvendes til direkte belysningsformål.

Lysstofrør

Et lysrør, der har en effekt på 400 watt, og som udsender ultraviolet lys. Røret er 12 cm langt og er i hver ende forsynet med en hoved- og bielektrode. Det indeholder kviksølvdampe og kan ikke umiddelbart anvendes, fordi det ikke er forsynet med en fatning. Lysrøret anvendes ved overfladebehandling og hærdning af lakker i industrien.

Lysstofrør

Et glasrør uden indhold af luftarter, men med indstøbte glødetråde. Røret afgiver ikke nogen egentlig lyseffekt, men kun en varmeeffekt, som kan nærme sig 1.000o C. Røret anvendes i tørreovne til tørring af forskellige lakerede genstande.

Regenerering af neonrør og lignende

Indpumpning af ny gas i lysstofrør.

Vacublitz-lamper

Lamper, der har form som glødelamper, der anvendes til fotografering og kun kan benyttes én gang.

Varmestave    

Til montering i højfjeldssole.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2001.261.LSR

En lysslange ansås for en belysningsgenstand, og de indstøbte pærer skulle afgiftsberigtiges på grundlag af antallet af enkeltpærer.