åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Lov om afgift af mineralvand m.v. er ophævet med virkning fra den 1. januar 2014. Se lov nr. 789 af 28. juni 2013 om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love.

Reglerne om afgift af mineralvand m.v. er beskrevet i tidligere udgaver af Den juridiske vejledning - senest i Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit E.A.3.4.