Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår en virksomhed er finansiel i forhold til hvilken metode den skal anvende ved opgørelse af lønsumsafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Er de finansielle aktiviteter virksomhedens hovedaktivitet? (D.B.4.4.5.1)
  • Hvordan fremtræder virksomheden for offentligheden? (D.B.4.4.5.2).