Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan lønsumsafgiften skal opgøres, når virksomheden skal benytte metode 2. Se LAL § 4, stk. 2, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.B.4.4.1)
  • Hvem skal betale lønsumsafgift efter metode 2? (D.B.4.4.2)
  • Hvordan skal lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres? (D.B.4.4.3)
  • Hvordan skal lønsumsafgiften beregnes? (D.B.4.4.4)
  • Hvornår er en virksomhed finansiel? (D.B.4.4.5)
  • Eksempler på virksomheder/brancher der er omfattet af metode 2 (D.B.4.4.6)
  • Eksempler på virksomheder/brancher der ikke er omfattet af metode 2 (D.B.4.4.7).