Skatteforvaltningen kan tillade, at arbejdsgivere og hvervgivere efterfølgende kan indbetale 56 pct. af en udbetalt rejsegodtgørelse, hvis godtgørelsen viser sig at være skattepligtig, fordi betingelserne i LL § 9 A ikke er opfyldt. Se KSL § 69 A og LL § 7 Ø.

Beløbet på 56 pct. svarer til den skat, som arbejdsgiveren eller hvervgiveren skulle have indeholdt ved udbetalingen af godtgørelsen.

Hvis arbejdsgiveren eller hvervgiveren får tilladelse af Skatteforvaltningen til en efterfølgende betaling på 56 pct. af godtgørelserne, og beløbet bliver indbetalt rettidigt, så bliver lønmodtageren eller hvervtageren behandlet, som om godtgørelserne ved udbetalingen opfyldte betingelserne for skattefrihed. Se afsnit C.A.4.3.3.3.2.1 om efterfølgende betaling af lønmodtagerens skat.