Kost og småfornødenheder

Dækningsprincippet for alle udgifterne til kost og småfornødenheder på den enkelte rejse skal være det samme. Det fremgår af LL § 9 A, stk. 3, 3. pkt., og stk. 4.

Arbejdsgiveren kan derfor enten

  • dække alle kostudgifter mv. på rejsen med en skattefri kostgodtgørelse med standardsats - eventuelt kombineret med fri kost, som reducerer godtgørelsen med værdien af den fri kost. Se afsnit C.A.7.2.5.1 om rejsegodtgørelse med standardsats for kost og småfornødenheder.

eller

  • dække alle udgifterne til kost på rejsen som udlæg efter regning eventuelt sammen med udbetaling af en godtgørelse til småfornødenheder på op til 25 pct. af standardsatsen for kost beregnet for den samlede rejse. Se afsnit C.A.7.2.6 om godtgørelse af den dokumenterede faktiske udgift (udlæg efter regning).

Logiudgifter

Arbejdsgiveren kan derimod dække logiudgifter efter forskelligt dækningsprincip fra døgn til døgn.

Arbejdsgiverne kan derfor dække et rejsedøgns logiudgift enten

  • ved en skattefri logigodtgørelse med standardsats

eller

  • som udlæg efter regning eller i form af frit logi.