Indhold

Dette afsnit handler om skattefri godtgørelse af rejseudgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Godtgørelse (C.A.7.2.1)
  • Personer, som kan få skattefri rejsegodtgørelse (C.A.7.2.2)
  • Personer, som ikke kan få skattefri rejsegodtgørelse (C.A.7.2.3)
  • Hvem kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse? (C.A.7.2.4)
  • Rejsegodtgørelse med standardsats (C.A.7.2.5)
  • Godtgørelse af den dokumenterede faktiske udgift (udlæg efter regning) (C.A.7.2.6)
  • Dækningsprincip for rejseudgifter (udlæg efter regning eller godtgørelse) (C.A.7.2.7)
  • Betingelse om kontrol (C.A.7.2.8)
  • Efterfølgende betaling af lønmodtagerens skat (C.A.7.2.9).