Indhold

Dette afsnit handler om de generelle betingelser for at være på rejse efter LL § 9 A.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad vil det sige at være på rejse? (C.A.7.1.1)
  • Betingelse om afstand (C.A.7.1.2)
  • Betingelse om "sædvanlig bopæl" (C.A.7.1.3)
  • Betingelse om "midlertidigt arbejdssted" (C.A.7.1.4)
  • Betingelse om overnatning og varighed (C.A.7.1.5).