Betaler arbejdsgiveren for den ansattes private befordring, er der tale om et sparet privatforbrug, som skal beskattes efter reglerne om personalegoder i LL § 16.

Er der tale om, at arbejdsgiveren betaler for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, sker beskatningen imidlertid efter reglerne i LL § 9 C, stk. 7, det vil sige ved bortfald af fradragsretten.