Indhold

Dette afsnit handler om fradrag, der kan foretages i den personlige indkomst.

Nogle af disse udgiftstyper er nævnt i PSL § 3, stk. 2, der indeholder hjemmel til fradrag i den personlige indkomst. Derudover er der i den øvrige skattelovgivning bestemmelser om fradrag i den personlige indkomst.

Afsnittet indeholder:

Se også 

Om lønmodtageres fradrag for udgifter, afsnit C.A.4.3.1.