Statens uddannelsesstøtte (SU)

Personer, der er studieaktive på en SU-berettiget ungdomsuddannelse eller en SU-berettiget videregående uddannelse, kan modtage statens uddannelsesstøtte. Uddannelsesstøtten er skattepligtig indkomst. Se SL § 4.

Med virkning fra den 1. januar 2016 kan en studerende få udbetalt et bonusstipendium, hvis den studerende har færdiggjort en videregående uddannelse hurtigere end den normerede uddannelsestid. Se bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), § 44. Bonusstipendiet er skattepligtig indkomst efter SL § 4.

Skattepligtige stipendier, der udbetales efter lov om statens uddannelsesstøtte, er A-indkomst. Se KSL § 43, stk. 2, litra c, og KSL bek. § 18, stk. 1, nr. 4. Der skal ikke indeholdes AM-bidrag af SU, da SU'en ikke er optjent i et ansættelsesforhold og ikke anses som et vederlag. Se AMBL § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Ved lov nr. 363 af 9. marts 2021, er der, med virkning fra 15. marts 2021, sket ophævelse af lov nr. 582 af 1. juni 2014 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Se evt. Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.A.3.6.3 om den skattemæssige behandling af sådanne stipendier.

Uddannelseshjælp

Det offentlige kan yde forskellige former for tilskud til personer, der deltager i uddannelser omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser og andre love om erhvervsmæssige uddannelser.

Godtgørelse ydet efter sådanne regler for tab af indtægt eller arbejdsmulighed er i overensstemmelse med de grundlæggende principper indkomstskattepligtig indkomst.  

Bemærk

En arbejdsgiver m.fl. kan afholde udgifter til uddannelse og kurser til sine ansatte, uden at de ansatte bliver skattepligtige af indkomsten. Se LL § 31 og afsnit C.A.5.4 om undervisning og skattefrihed efter LL § 31.

Se også

Se også afsnit C.A.6.5 om uddannelseslegater mv.