åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de fratrædelsesgodtgørelser, der er omfattet af LL § 7 U.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.A.3.5.1 om fælles regler for fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer mv. og afsnit C.A.3.7 om erstatninger/godtgørelser i forbindelse med fratræden af stilling.