Lægdommere (herunder nævninge og domsmænd), vidner og personer, der er indkaldt til at afgive forklaring til politiet, kan få godtgørelser til hotelophold og befordring. Denne godtgørelse er skattefri, hvis den er fastsat efter § 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 712 af 17. november 1987. Se LL § 9, stk. 5.

Vederlag til nævninge og domsmænd ved domstolene er skattepligtig A-indkomst, og der skal derfor indeholdes A-skat af vederlaget. Se kildeskattebekendtgørelsens § 18, nr. 34. Der skal også indeholdes AM-bidrag af vederlaget.