Hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. i henhold til lov om kommunernes styrelse modtager godtgørelse for udgifter til børnepasning i forbindelse med, at de deltager i kommunalbestyrelsens møder, skal de regne godtgørelsen med, når de opgør deres personlige indkomst. Udgifterne til børnepasningen kan ikke fratrækkes ved de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmers indkomstopgørelse.

Se også

Se også afsnit C.A.5.11 om firmabørnepasning.