åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af turistchauffører.

Afsnittet indeholder:

  • Skattefri kostgodtgørelse
  • Skattefri logigodtgørelse.

Se også

Se også afsnit C.A.7 om godtgørelse og fradrag efter rejsereglerne.

Skattefri kostgodtgørelse

Turistchauffører, som er lønmodtagere, kan modtage skattefri godtgørelse for rejseudgifter til kost og småfornødenheder efter satserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 2 og 3.

Satserne er i ►2024◄:

  • 150 kr. pr. hele døgn for rejse med overnatning i udlandet
  • 75 kr. pr. hele døgn for rejse med overnatning i Danmark
  • 1/24 af døgnsatsen pr. påbegyndt time ud over hele døgn.

Der skal ikke ske reduktion af kostsatserne for turistchauffører, hvis denne persongruppe får fri kost på rejsen. Se LL § 9 A, stk. 3, 2. pkt., og Skattestyrelsens meddelelse ►SKM2023.613.SKTST◄ om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for ►2024◄.

Den særlige 25 pct.-godtgørelse kan ikke udbetales til turistchauffører. Se LL § 9 A, stk. 4.

Der kan højst udbetales skattefri kostgodtgørelse efter standardsatserne i de første 12 måneder på et midlertidigt arbejdssted. Se i LL § 9 A, stk. 2, nr. 1 - 3. 12-måneders-begrænsningen for benyttelse af standardsatserne i LL § 9 A, gælder dog ikke for personer, som har en arbejdsplads, der hele tiden bevæger sig fra sted til sted. Se LL § 9 A, stk. 5. Derfor bliver turistchauffører normalt ikke ramt af 12-måneders-reglen.

Se også

  • C.A.7. om skattefri kostgodtgørelse
  • C.A.4.3.3.3 om erhvervsmæssig befordring og betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse
  • C.A.7 om fradrag for ikke godtgjorte rejseudgifter til kost og småfornødenheder.

Skattefri logigodtgørelse

Turistchauffører kan ikke benytte logisatsen til godtgørelse eller fradrag. Se LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, og stk. 7. Se nærmere herom i afsnit C.A.7.