åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af søfolk mv. efter sømandsbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Sømandsbeskatningslovens baggrund, formål og historik (C.A.3.4.6.1)
  • Sømandsbeskatningslovens anvendelsesområde (C.A.3.4.6.2)
  • Sømandsbeskatningslovens definitioner (C.A.3.4.6.3)
  • Sømandsfradrag (C.A.3.4.6.4)
  • Lempelse for arbejde om bord på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister eller skibsregistre i andre EU- eller EØS-medlemsstater (C.A.3.4.6.5)
  • Beskatning af begrænset skattepligtige søfolk (C.A.3.4.6.6)
  • Refusionsordning for sandsugere (C.A.3.4.6.7).