Indhold

Dette afsnit henviser til andre afsnit vedrørende studerende, forskere mv.

Afsnittet indeholder:

  • Uddannelseslegater
  • Studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejder
  • Statens uddannelsesstøtte (SU) og uddannelseshjælp.
  • Erkendtligheder

Uddannelseslegater

Se afsnit C.A.6.5.2 om uddannelseslegater.

Studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejde.

Se afsnit C.A.6.5.3 om studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejde.

Statens uddannelsesstøtte (SU) og uddannelseshjælp

Se afsnit C.A.3.6.3 om statens uddannelsesstøtte (SU) og uddannelseshjælp.

Erkendtligheder

Ved lov nr. 435 af 8. maj 2017 (lov om ændring af universitetsloven, SU-loven og andre love), er det, fra den 1. juli 2017, blevet muligt for virksomheder, at give erkendtligheder til ulønnede projektorienterede forløb, praktik og studieophold, der er i ophold hos virksomheden.

Erkendtligheden skal ses som et udtryk for en påskønnelse under opholdet i virksomheden.

Betingelserne for at den studerende og eleven kan opnå en erkendtlighed i forbindelse med et projektorienteret forløb eller ulønnet praktikophold i tilknytning til en virksomhed i Danmark, uden for uddannelsesinstitutionen er:

  • At den pågældende ikke indgår som arbejdskraft under opholdet
  • At den pågældende selv, evt. i samarbejde med uddannelsesinstitutionen, fastlægger rammerne for opholdet
  • At der ikke er en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse
  • At erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn kan påregne at modtage,
  • At det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed, og
  • At beløbet ikke må være højere end svarende op til 3.375 kr. om måneden ►(gældende fra 1. juli 2023)◄. Se lov nr. 492 af 15. maj 2023 (Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og forskellige andre love).

Det er herudover et krav, at uddannelsesinstitutionen kan godkende forløbet i Danmark eller i udlandet.

Da der ikke består et ansættelses- eller et tjenesteforhold, er det Skattestyrelsens opfattelse, at erkendtligheden skal beskattes som en B-indkomst, jf. KSL § 43 og kildeskattebekendtgørelsens §§ 18-19, modsætningsvis. Modtageren af erkendtligheden skal selv oplyse beløbet til Skatteforvaltningen. Modtagelsen af erkendtligheden skal kunne dokumenteres, fx ved kontooverførsel eller anden tilsvarende dokumentation.