Erstatningsbeløb, som tjenestemænd får for at opgive deres tjenesteboliger, anses for erstatning for indtægtstab og er derfor personlig indkomst. Se SL § 4 og PSL § 3. Der er tale om A-indkomst, jf. skd. 26.205 (oktober 1973), og der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag, jf. KSL § 43, stk. 1 og KSL § 49 B, stk. 1.

Hvis en kommunal tjenestemand køber den ejendom, som han eller hun hidtil har haft som tjenestebolig, af kommunen for et beløb, der er lavere end ejendommens faktiske værdi, skal tjenestemanden medregne forskellen mellem den aftalte købesum og den faktiske værdi af ejendommen som personlig indkomst i det år, købet finder sted.

I visse tilfælde har den gunstige overtagelsespris manifesteret sig på den måde, at et af køberen (tjenestemanden) udstedt pantebrev nedskrives over en femårig periode på vilkår af, at tjenestemanden i denne periode fortsætter i kommunens tjeneste. Den successive nedskrivning af pantebrevet beskattes som personlig indkomst i løbet af perioden.