Alle repræsentationstillæg og -tilskud skal medregnes ved lønmodtagerens indkomstopgørelse. Beløbene er personlig indkomst. Repræsentationstilskud skal afgrænses over for beløb, som lønmodtageren modtager fra arbejdsgiveren til dækning af udlæg for denne. Hvis beløbet er modtaget til dækning af udlæg for arbejdsgiveren, er beløbet ikke skattepligtigt for medarbejderen. Se afsnit C.A.3.1.5 om udlæg efter regning.

Se også

Se også C.A.4.3.1.8 Lønmodtagers betaling til arbejdsgiveren for tab lønmodtageren har forårsaget.