Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af drikkepenge.

Afsnittet indeholder:

  • Drikkepenge i form af procentdel af fakturabeløb
  • Drikkepenge som tillæg til løn fra arbejdsgiveren
  • Drikkepenge, der betales med betalingskort
  • Drikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv
  • Drikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv, men videregives til arbejdsgiveren
  • Drikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv, men deles mellem personalet

Drikkepenge i form af procentdel af fakturabeløb

Hvis en ansat er aflønnet på den måde, at vedkommende skal have en procentdel af fakturabeløbet, som arbejdsgiven skal udbetale, så skal arbejdsgiveren indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet, før det resterende beløb bliver udbetalt til den ansatte. Se KSL § 43, stk. 1, og AMBL § 2.

Hvis den ansatte har krav på sådan et beløb, og selv fratrækker det i fakturabeløbet, inden resten videregives til arbejdsgiveren, så er der også tale om A-indkomst, der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag i.

Drikkepenge som tillæg til løn fra arbejdsgiveren

Hvis det forholder sig sådan, som det fremgår af nogle overenskomster, at den ansatte har krav på en bestemt løn plus diverse tillæg, så er denne løn A-indkomst. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet. Se KSL § 43, stk. 1, og AMBL § 2.

Drikkepenge, der betales med betalingskort

Hvis kunden betaler drikkepenge med sit betalingskort, fx ved at tillægge drikkepengene til det beløb, regningen lyder på, betales pengene direkte til arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende udbetaler pengene til medarbejderen, skal beløbet anses som løn. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet. Se KSL § 43, stk. 1, og AMBL § 2.

Drikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv

Beløb, som en ansat modtager direkte fra kunden i drikkepenge, er som udgangspunkt B-indkomst, som er arbejdsgiveren uvedkommende. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvor kunderne på en restaurant giver tjeneren drikkepenge for god betjening. De ansatte skal derfor selv oplyse drikkepengene til Skatteforvaltningen. Det kan ske via TastSelv Borger (skat.dk).

Drikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv, men videregives til arbejdsgiveren

Hvis det er et vilkår i ansættelsen, at drikkepengene skal videregives til arbejdsgiveren, så er udgangspunktet, at beløbet blot indtægtsføres i virksomheden. Det er her en forudsætning, at alle kunder er informeret enten mundtligt eller ved et tydeligt opslag i virksomheden. Ellers skal den ansatte beskattes af beløbet som første modtager, fordi drikkepengene videregives ved et dispositivt afkald til arbejdsgiveren efter den interne aftale herom. Se evt. yderligere om dispositivt afkald i afsnit C.A.1.2.1 om beskatningstidspunkt.

Drikkepenge, der betales direkte til medarbejdere selv, men deles mellem personalet

Hvis personalet selv laver en aftale indbyrdes om, at de deler de drikkepenge, som de modtager direkte fra kunderne, skal den enkelte ansatte beskattes af de drikkepenge, som han eller hun selv har modtaget fra kunderne. Det skyldes, at når den ansatte giver nogle af pengene til andre kollegaer, er der tale om et dispositivt afkald. Se evt. yderligere om dispositivt afkald i afsnit C.A.1.2.1 om beskatningstidspunkt.

De ansatte, der modtager mere fra fælleskassen, end de selv har modtaget fra kunderne, skal beskattes af det merbeløb de modtager fra fælleskassen.

Det er B-indkomst, og den enkelte skal selv give Skatteforvaltningen oplysninger om denne indtægt. Det kan ske via TastSelv Borger (skat.dk).

Hvis de ansatte på forhånd oplyser kunderne om, at drikkepenge går til deling mellem personalet, skal den enkelte ansatte beskattes af det beløb, som han eller hun modtager fra fælleskassen. En sådan oplysning kan gives til kunderne, når den ansatte modtager drikkepengene, eller det kan ske mere generelt ved, at personalet opsætter et tydeligt opslag på arbejdspladsen herom. På denne måde ved kunderne, hvem de giver drikkepenge til. Det må ikke være arbejdsgiveren, der opsætter dette opslag, for så vil det være udtryk for, at det er denne, der disponerer over pengene.

De ansatte skal beskattes i forhold til den foretagne fordeling. Beløbet er B-indkomst, og de ansatte skal selv oplyse beløbet til Skatteforvaltningen. Det kan ske via TastSelv Borger (skat.dk).