åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Løn og honorarindtægter (C.A.3.1)
  • Feriegodtgørelse (C.A.3.2)
  • Særlige former for indkomst (C.A.3.3)
  • Særlige persongrupper (C.A.3.4)
  • Fratrædelsesgodtgørelser (C.A.3.5)
  • Overførselsindkomster (C.A.3.6)
  • Erstatninger (C.A.3.7)
  • Aftægtsydelser (C.A.3.8)
  • Indtægter fra ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobby) (C.A.3.9).