Indhold

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.5.3.3 om tidspunktet for fradrag for udgifter
  • C.C.2.5.3.3.9 om tilbagebetaling/efterbetaling af ejendomsskatter, moms, lønsumsafgift mv. Afsnittet behandler både indtægtssiden og udgiftssiden
  • C.C.2.5.3.4 om resolutive og suspensive betingelser.