Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle principper og retningslinjer, der gælder for selvstændigt erhvervsdrivendes tidsmæssige placering af indtægter og udgifter i de forskellige indkomstår.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.3.1 om varelagre
  • C.C.2.3.2 om igangværende arbejder for fremmed regning
  • C.C.2.6 om henlæggelser efter etablerings- og iværksætterkontoloven 
  • C.A.10 om pensionsordninger.