Indhold

Dette afsnit beskriver hovedindholdet i ML § 14 om leveringsstedet for varer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Varer
  • Momsfritagelser ved levering i Danmark.

Regel

ML § 14 fastlægger leveringsstedet for levering af varer.

I bestemmelsen fastslås det, hvornår en vare har leveringssted i Danmark. Modsætningsvis kan det udledes af bestemmelsen, hvornår leveringsstedet er i udlandet.

Ved fastlæggelse af leveringsstedet er det varens fysiske placering, der er afgørende.

Med virkning fra 1. januar 2005 er der indført regler, der fastlægger leveringsstedet for levering af gas - gennem distributionssystemet for naturgas - og elektricitet. Disse bestemmelser er justeret pr. 1. januar 2011 og samtidig udvidet til at omfatte varme- og kuldeforsyning leveret gennem net. Se D.A.6.1.8.

Med virkning fra 1. januar 2020 er der indført regler, der præciserer leveringsstedet for leveringer i forbindelse med kædehandel. Se D.A.6.1.9.

Varer

Hvilke leverancer, der anses for at være leverancer af varer, fremgår af ML § 4, jf. afsnit D.A.4.1.4 om levering af varer og afsnit D.A.4.1.7 om vare eller ydelse (blandede leverancer).

ML § 14 gælder kun for varer, samt de tjenesteydelser, der knytter sig til varerne, fx selve installeringen eller monteringen, som foretages af leverandøren af varerne, jf. afsnit D.A.6.1.4

Momsfritagelser ved levering i Danmark

Når det er blevet fastslået, at leveringsstedet er Danmark, og Danmark derved som udgangspunkt har beskatningsretten til den pågældende transaktion, kan transaktionen være momsfri efter fritagelsesbestemmelserne i ML § 13. Se afsnit D.A.5 om momsfritagelser uden fradragsret, eller afsnit D.A.10.1 om momsfritagelser med fradragsret i ML § 34 (0-momssats).