Dato for udgivelse
05 Dec 2011 15:36
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-279576
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Offenliggørelse af valutakurser via Nyhedsbreve til virksomheder ophører - rettelse til tekst.

Offentliggørelse af valutakurser (toldkurser) via Nyhedsbreve til virksomheder ophører - rettelse

I det oprindelige Nyhedsbrev var en del af teksten faldet ud. Korrekt tekst følger nedenfor.

Fra og med 1. januar 2012 stopper offentliggørelsen af valutakurser (toldkurser) via Nyhedsbreve til virksomheder. Valutakurserne anvendes til omregning af valuta i forbindelse med fortoldning.

I stedet kan kurserne hentes i Toldtariffen på: www.tarif.skat.dk under menuen "beregning af told" - "forespørgsel valutakurser".

Der vil fra Toldtariffen være muligt at downloade et excel regneark med valutakurserne.

Valutakurserne, som anvendes til omregning af valuta i forbindelse med fortoldning fastættes i henhold til Gennemførselsbestemmelserne til Toldkodeks, Forordning 2454/93, artikel 169, den anden sidste onsdag i en måned og gælder for den følgende måned og vil blive offentliggjort i Toldtariffen dagen efter, at Nationalbanken har offentliggjort kurserne om onsdagen.

Hvis en kurs, der er noteret på en hvilken som helst onsdag i løbet af anvendelsesperioden afviger med 5 % eller derover, erstatter den fra den følgende onsdag, den pågældende kurs. Toldkurserne vil i disse tilfælde blive offentliggjort i Toldtariffen den følgende torsdag.

BEMÆRK: valutakoden for EURO, som skal anvendes i forbindelse med fortoldning har i Toldtariffen koden "EUC". Valutakoden" EUR" anvendes i Toldtariffen i forbindelse med omregning af satser. Valutakursen for omregning af EURO på toldsatser fastlægges den 3. sidste bankdag i hver måned. Og gælder for den følgende måned. Valutakursen med koden EUR vises kun som info.