Dato for udgivelse
01 Dec 2011 11:24
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
11-274130
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter + 72 22 18 18
Resumé

Kommissionens gennemførelsesforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklaturs kapitel 84, 85 og 90 samt Forklarende Bemærkninger til KN-pos. 8529.90.92.


Kommissionen har den 16. november 2011 vedtaget forordning (EU) nr. 1195/2011 og den 17. november 2011 forordning (EU) nr. 1196/2011.

Forordning nr. 1195/2011 vedrører tarifering under pos. 9021.10.10 af en plastkrave med et stødabsorberende skumlag, der formes efter halsen, og anvendes til at støtte cervikaldelen af en persons rygmarv (hals), efter fx en ulykke.

Forordning nr. 1196/2011 vedrører tarifering under pos. 8528.59.40 af såkaldte "videobriller", dvs. brillelignende monitorer der anvendes sammen med en automatisk databehandlingsmaskine og andre apparater, såsom videoafspillere, fjernsynsmodtagere og spillekonsoller.

Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende L 303 af 22. november 2011 og træder i kraft den 12. december 2011.

Kommissionen har endvidere den 18. november 2011 vedtaget forordning (EU) nr. 1200/2011, 1201/2011, 1202/2011, 1203/2011 og 1204/2011 (offentliggjort i EU-Tidende L 305 af 23. november 2011).

Forordning nr. 1200/2011 vedrører tarifering under pos. 8479.89.97 af en såkaldt "digital titrator" - et hånddrevet mekanisk apparat til dosering af en væske i en beholder til titrimetriske analyser.

Forordning nr. 1201/2011 og 1202/2011 vedrører tarifering under pos. 8529.90.92 af såkaldte "LCD-modul", til fremstilling af monitorer eller fjernsynsmodtagere henhørende under pos. 85.28. Modulerne er forsynet med et antal forbindelsesdele i form af små bånd, hvor hver forbindelsesdel består af små integrerede kredsløb (såkaldte "source drivers IC"). Med "source drivers IC", der kan være forbundet med trykte kredsløbskort, kan strøm og kontrolsignaler passere igennem ligesom data fra de trykte kredsløbskort kan omdannes og videresendes til de enkelte pixel i modulet. Forordningerne er undtagelsesvis vedtaget på TARIC-niveau - pos. 8529.90.92.44 - hvorved bekræftes at modulerne for tiden er berettiget til 0-sats efter toldsuspensionsordningen.

I tilknytning til disse forordninger har Kommissionen den 22. november 2011 i EU-Tidende C 341 offentliggjort Forklarende Bemærkning til KN, pos. 8529.90.92, hvorved bl.a. afgrænsningen mellem pos. 85.29 og pos. 90.13 fastslås.

Forordning nr. 1203/2011 vedrører tarifering under pos. 8528.71.99 af et sæt bestående af en sender og en modtager. Sættet er udformet til at overføre et audio/videosignal fra en ekstern kilde (fx en satellitmodtager, DVD-afspiller) tilsluttet senderen, til et andet audio/videoapparat (fx monitor, fjernsynsmodtager) tilsluttet modtageren.

Forordning nr. 1204/2011 vedrører tarifering under pos. 8543.90.00 af to håndholdte udskiftelige anordninger til kosmetisk behandling, der alene virker i forbindelse med en maskine, som leverer strøm, kontrolsignaler og kølevæske. Et komplet IPL-apparat blev henført under pos. 8543.70.90 ved forordning (EF) nr. 119/2008.

Den ene anordning - "IPL-glashoved" - arbejder med IPL-teknologi (intense pulsed light) og anvendes til fx permanent fjernelse af hår, meden den anden - "laserhoved" - frembringer laserlys til behandling af fx vener i benene.

Disse forordninger træder i kraft den 13. december 2011.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en forordning eller den forklarende bemærkning kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder henholdsvis 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret