Skatteministeriet udsender juridisk vejledning om regler og praksis vedrørende den nye lov om afgifter af spil, som træder i kraft 1. januar 2012
Dato for udgivelse
01 Dec 2011 16:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Dec 2011 16:56
SKM-nummer
SKM2011.781.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-287-0007
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
spil, lotteri, væddemål, kasino, afgift, gevinstafgift, bruttospilleindtægt, spilleautomater, onlinespil
Resumé
Skatteministeriet udsender juridisk vejledning vedrørende afgifter af spil, som gælder fra 1. januar 2012, når en ny lov om afgifter af spil træder i kraft.
Reference(r)

Lov nr. 698 af 25. juni 2010
Lov nr. 223 af 22. marts 2011

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen afsnit I.3, I.4, I.5, I.6
Henvisning
Den Juridiske Vejledning afsnit E.A Punktafgifter

Den nye lov om afgifter af spil træder i kraft den 1. januar 2012. Der er udarbejdet en juridisk vejledning, som finder anvendelse ved administrationen af loven. Vejledningen udsendes hermed som bilag til denne meddelelse.

Vejledningen indeholder en detaljeret beskrivelse af de regler, der følger af den nye afgiftslovgivning på spilområdet, herunder afgiftsgrundlag og afgiftssatser ved de forskellige typer af spil, samt de administrative regler for regnskabsførelse, beregning og opkrævning af afgiften. Vejledningen har cirkulærestatus.

Vejledningen har virkning fra 1. januar 2012, når de nye regler træder i kraft, og erstatter dermed de hidtidige afsnit i Punktafgiftsvejledningens del I, afsnit 3-6. Vejledningen vil blive indarbejdet som et nyt afsnit i SKATs samlede juridiske vejledning, version 2012-1, som udkommer medio januar 2012. Vejledningen vedrørende afgifter af spil vil udgøre afsnit E.A.9 i SKATs juridiske vejledning. Bilaget til denne meddelelse er derfor inddelt i afsnit og underafsnit med udgangspunkt i denne nummerering, som vil fremgå af SKATs samlede juridiske vejledning.

Bilag:

Juridisk vejledning - afgifter af spil