Dato for udgivelse
30 Nov 2011 14:56
Til
Virksomheder, foreninger mv. der udbyder spil
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Spillemyndigheden
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
De nye love om spil og afgifter af spil træder i kraft den 1. januar 2012. Før du må udbyde spil efter spillelovgivningen, skal du registreres. Hvis du allerede er registreret for afgift af spil, fx for gevinstgivende spilleautomater, skal du ikke gøre noget i forhold til registrering.

Lovene om spil og afgifter af spil træder i kraft den 1. januar 2012. Hvis din virksomhed eller forening udbyder spil, herunder fx lotterier, væddemål eler gættekonkurrencer, skal du registrere virksomheden på virk.dk, inden du udbyder spil.

Hvem skal registreres for afgift af spil?
Du skal registreres, hvis du udbyder spil. Hvis udbud af spil kræver tilladelse, skal du anmelde din virksomhed til registrering senest 4 uger efter at tilladelsen er givet og før du udbyder eller afholdelser spillet. Hvis spillet ikke kræver tilladelse, skal du blot registreres for afgiften, inden spillet afholdes.

Hvordan bliver jeg registreret?
Der findes to registreringsblanketter til registrering for spilleafgiften, som du finder på virk.dk.

  • Afgift af gevinstgivende spilleautomater (blanketnr. 29.037)
  • Afgift af spil (blanketnr. 29.063)

Hvis du skal registreres for gevinstgivende spilleautomater, skal du bruge registreringsblanketten; Afgift af gevinstgivende spilleautomater (nummer 29.037). Der skal ske særskilt registrering for gevinstgivende spilleautomater i en spillehal og en restauration.

Hvis du skal registreres for andre spil - fx almennyttigt lotteri - skal du bruge registreringsblanketten; Afgift af spil (blanketnr. 29.063). Hvis din registrering er betinget af, at du skal have en tilladelse til at afholde spil, skal du først have fået tilladelsen og vedlægge den registreringsblanketten.

Hvis du udbyder flere typer spil, fx onlinekasino og væddemål, skal du blot anvende én blanket; 29.063 og registrere din virksomhed for begge spil samtidig forudsat at du har fået tilladelse til udbud af begge spil.

Hvis du allerede i dag udbyder spil og er registreret samt indbetaler afgift til SKAT, skal du ikke anmelde dig til registrering, medmindre du vil udbyde andre spil.

Du får tilsendt et registreringsbevis fra SKAT, hvoraf det fremgår, at virksomheden er registreret for afgift af spil, når du er blevet registreret.

Hvordan skal jeg indberette og betale afgiften?
Registrerede virksomheder skal opgøre afgiften for hver afgiftsperiode. Afgiftsperioden afhænger af, hvilke spil du er registreret for. Læs mere om indberetning og betaling i nyhedsbrevet: Ny lov om spilleafgift - bliv klogere på indberetning og betaling.

Virksomheden kan tilmelde sig og bruge TastSelv Erhverv til at indberette og indbetale afgiften. Indbetaling kan ske via netbank eller via Nets.

Hvor finder jeg mere information?
På skat.dk/spilleafgift kan du finde mere information. Vi vil løbende opdatere denne side med oplysninger om spilleafgifter.