Dato for udgivelse
30 Nov 2011 14:58
Til
Virksomheder, foreninger mv. der udbyder spil (lotterier, væddemål, gættekonkurrencer mv.)
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Spillemyndigheden
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
De nye love om spil og afgifter af spil træder i kraft den 1. januar 2012. Vær opmærksom på, at der er forskellige indberetnings- og betalingsfrister for spilleafgiften.

De nye love om spil og afgifter af spil træder i kraft 1. januar 2012. Hvis din virksomhed eller forening udbyder spil, herunder lotterier, væddemål, gættekonkurrencer og lignende, skal virksomheden være registreret samt indberette og betale afgift. Hvis du ikke er registreret, kan du læse mere i nyhedsbrevet:  Ny lov om spilleafgift - om registrering.

Hvordan skal jeg indberette og betale afgiften?
Din virksomhed eller forening kan tilmelde sig og bruge TastSelv Erhverv til at indberette og indbetale afgiften. Indbetaling kan ske via netbank eller via Nets. 

Hvor ofte skal jeg indberette og betale afgiften
Registrerede virksomheder skal opgøre afgiften for hver afgiftsperiode. Afgiftsperioden kan fx være en måned eller en uge. Afgiftsperiodens længde og fristen for seneste indberetning samt betaling afhænger af, hvilke spil du er registreret for. Læs mere på skat.dk/spilleafgift om afgiftsperioden og frister for din spiltype.

For visse typer af spil (almennyttigt lotteri, spil uden indsats og gevinstopsparing) kan du på registreringsblanketten vælge at registrere dig som frivillig månedlig afregner, hvilket betyder at du indberetter og betaler månedligt.

Husk, at afgiften skal indberettes for alle afgiftsperioder også selvom afgiften er 0 kr.

Hvis du udbyder flere typer spil
Hvis du udbyder flere typer spil - fx onlinekasino og spil uden indsats - skal du angive og betale afgiften for henholdsvis onlinekasino og spil uden indsats på hver sin indberetning.

Hvis du indberetter for sent
Hvis du ikke indberetter afgiften til SKAT til tiden, vil SKAT lave et skøn (foreløbig fastsættelse) over det beløb, som virksomheden skal betale. Det koster 800 kr. at indberette for sent. Vores skøn erstatter ikke en indberetning. Det er derfor vigtigt, at du så hurtigt som muligt indberetter de rigtige beløb. Derudover bør du være opmærksom på, at hvis du ikke får indberettet igennem en længere periode, og har fået 4 foreløbige fastsættelser efter hinanden, kan SKAT inddrage din registrering. Hvis din spillevirksomhed kræver tilladelse fra Spillemyndigheden, vil det medføre, at du mister din tilladelse.

Hvis du betaler for sent, påløber der renter.

Udenlandske virksomheder
Indberetning af afgiften via TastSelv Erhverv gælder også for udenlandske virksomheder. Betaling af afgiften skal ske ved bankoverførsel.

Det er muligt at autorisere en tredjepart til at indberette via TastSelv Erhverv på virksomhedens vegne.

Hvor finder jeg mere information?
På skat.dk/spilleafgift kan du finde mere information. Vi vil løbende opdatere denne side med oplysninger om spilleafgifter.