Dato for udgivelse
22 nov 2011 14:18
SKM-nummer
SKM2011.765.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-229437
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, vurderingsskøn
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B.

Landsskatteretten har under henvisning til vurderingsniveauet pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendommen A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Ejendommen A er en fabrik- og lagerejendom (benyttelseskode 04). Under hensyntagen til at ejendomsværdien pr. 1. oktober 2006 er blevet nedsat væsentligt (fra 38.500.000 kr. til 20.500.000 kr.), finder Landsskatteretten, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 med konsekvens for årsreguleringen pr. 1. oktober 2005. "Der er herved henset til, at der må anses at foreligge en væsentlig afvigelse på mindst 30 - 35 % i forhold til den oprindelige ejendomsvurdering på 29.500.000 kr. for 2004 og for 2005, idet der i perioden 2004 - 2006 har været en positiv prisudvikling." 

Skatterådet har nedsat ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 fra 29.500.000 kr. til 15.800.000 kr. Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi er som konsekvens heraf ligeledes nedsat fra 26.988.900 kr. til 13.288.900 kr.