Særreglen vedrørende korttidsudlejning af transportmidler i ML § 21 b, stk. 1 gælder både for udlejning til afgiftspligtige og ikkeafgiftspligtige personer.

Særreglen er beskrevet i afsnit D.A.6.2.7.5 om korttidsudlejning af transportmidler.