Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvordan der skelnes mellem, om kunden er en afgiftspligtig person og optræder i denne egenskab, eller om kunden er en ikke-afgiftspligtig person. Afsnittet beskriver også leverandørens forpligtelse til at undersøge kundens status og egenskab, og hvordan leverandøren foretager denne undersøgelse.

Afsnittet indeholder:

  • Begrebet afgiftspligtig person (D.A.6.2.2.1)
  • Leverancer til afgiftspligtige personer der også udøver aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde (D.A.6.2.2.2)
  • Leverancer til ikke-afgiftspligtige momsregistrerede juridiske personer (D.A.6.2.2.3)
  • Leverancer til afgiftspligtige personer når leverancen er til personlig brug for den afgiftspligtige eller dennes personale (D.A.6.2.2.4)
  • Undersøgelse af kundens status og egenskab (D.A.6.2.2.5).