Dato for udgivelse
22 Nov 2011 10:29
Til
Til virksomheder, der har aktiviteter med drift af gevinstgivende spilleautomater
Sagsnummer
2011-261-0371
Ansvarlig styrelse
Spillemyndigheden
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter + 72 22 18 18
Resumé

Den 1. januar 2012 kommer der nye regler vedrørende bl.a. spilleautomat-afgift. Det betyder bl.a., at der fra 1. januar ikke længere er krav om sikkerhedsstillelse for spilleautomat-virksomheder. SKAT vil automatisk frigive de eksisterende sikkerhedsstillelser i forbindelse med, at de nye regler træder i kraft.


Frigivelse af obligatoriske sikkerhedsstillelser

Fra 1. januar 2012 er det ikke længere obligatorisk at stille sikkerhed, når man driver virksomhed med udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater.

SKAT frigiver derfor i starten af 2012 den hidtidige sikkerhedsstillelse, med mindre virksomheden er i restance med betaling af afgifter, som vedrører perioden til og med 31. december 2011.

Hvordan foregår frigivelsen af sikkerhedsstillelse i praksis?

Afgiften for december 2011 skal angives senest den 16. januar 2012. SKAT kan derefter konstatere, om virksomhedens sikkerhedsstillelse vil kunne frigives, helt eller delvist.

Den enkelte virksomhed skal ikke selv foretage sig noget for at få frigivet sin sikkerhedsstillelse. SKAT sender automatisk et brev om frigivelse af sikkerhedsstillelsen til virksomheden. Sikkerheden kan være stillet på flere forskellige måder. Er sikkerheden stillet som en bankgaranti, vil banken også modtage brev om frigivelsen af sikkerhedsstillelse. Er sikkerheden stillet i form af kontantbeløb, vil beløbet blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

Der bliver ikke tilskrevet renter indtil udbetaling sker, og der må forventes nogle ugers sagsbehandlingstid.

Sikkerhedsstillelse - nu kun efter en konkret afgørelse fra SKAT

I særlige tilfælde kan SKAT også efter 1. januar 2012 kræve en sikkerhedsstillelse. Fra 1. januar 2012 kan SKAT træffe afgørelse om, at en virksomhed fremover skal stille sikkerhed i medfør af opkrævningslovens § 11, stk. 1. Virksomheden vil i givet fald modtage et udkast til en afgørelse fra SKAT.

SKAT skal foretage en konkret vurdering af risikoen for tab, og skal tage hensyn til flere forhold, herunder restancer, som er opstået også inden 1. januar 2012, og vedrørende betaling af alle virksomhedens skatter og afgifter.

Sikkerhedsstillelse kan bl.a. kræves, hvis virksomheden indenfor de seneste 12 afregningsperioder i mindst fire tilfælde har betalt skatter og afgifter mv. for sent, og er i restance med skatter og afgifter med mere end 25.000 kr.

SKAT kan dog kun træffe afgørelse om sikkerhedsstillelse, hvis det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten.

Hvis en virksomhed ikke efterkommer et krav om sikkerhedsstillelse inden 8 dage, bliver virksomhedens registrering inddraget. Virksomheden vil da ikke kunne opretholde sin tilladelse til at drive virksomhed med gevinstgivende spilleautomater.