Dato for udgivelse
14 Nov 2011 10:48
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-105135
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1138/2011 offentliggjort i EU-tidende L 293 af 11. november 2011 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse fedtalkoholer og blander heraf (toldtariffens pos. 2905 16 85 10, 2905 17 00 00, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 og 3823 70 00 91) med oprindelse i Indien (IN), Indonesien (ID) og Malaysia (MY).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelige opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1138/2011.

Forordningen trådte i kraft den 12. november 2011.