Dato for udgivelse
10 Nov 2011 10:43
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af undersøgelse vedrørende antidumpingforanstaltninger på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering. 


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 1135/2011 offentliggjort i EU-tidende L 292 af 10. november 2011 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. 7019 51 00 11 og 7019 59 00 11) med opridelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1135/2011.

Forordningen træder i kraft den 11. november 2011.