Dato for udgivelse
08 nov 2011 13:48
SKM-nummer
SKM2011.741.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-234130
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, grundværdi, byggeretter, forkert vurderingsgrundlag
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2005 med henblik på nedsættelse som følge af, at der ved vurderingerne i 2001, 2002, 2003 og 2005 fejlagtigt indgår to byggeretter i stedet for én i ejendomsværdien og som følge af, at der ved vurderingerne i 2002, 2003 og 2005 indgår to byggeretter i stedet for én i grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10,
Vurderingsloven § 13 og
Vurderingsloven § 16B

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit B

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit C

Ejendommen A er en sommerhusejendom med et grundareal på 8.086 m2 og et bebygget areal bebygget areal på 330 m2 (sommerhus 255 m2, garage 43 m2 og udhus 32 m2).

Ejendommen ligger i et område, hvor mindstegrundstørrelsen er 3.400 m2.

Ved vurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2005 indgår der to byggeretter i såvel ejendomsværdien som grundværdien.

Kommunen har imidlertid tilkendegivet, at bebyggelsens placering på grunden sammenholdt med be-stemmelserne i lokalplanen gør, at der ikke kan udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse.

Det betyder, at der kun bør indgå én byggeret i ejendomsværdien pr. 1. januar 2001, mens der fortsat bør indgå to byggeretter i grundværdien.

Den 1. januar 2002 trådte Vurderingslovens § 16 B i kraft: "ved ansættelsen af grundværdien for arealer udlagt til beboelsesformål eller sommerhusformål, hvor beboelsesbygningens placering eller størrelse den 1. januar 2002 var og fortsat er til hinder for en udstykning til to beboelsesparceller, bortses der fra denne udstykningsmulighed".

Ved vurderingen pr. 1. januar 2002 og efterfølgende vurderinger bør der derfor kun indgå én byggeret i såvel ejendomsværdien som grundværdien.  

SKAT har derfor indstillet til Skatterådet, at ændre ejendomsvurderingerne for 2001, 2002, 2003 og 2005 således, at der for 2001 kun indgår én byggeret i ejendomsværdien, men fortsat to byggeretter i grundværdien, og for 2002 og efterfølgende vurderinger kun én byggeret i såvel ejendomsværdien som grundværdien.  

Skatterådet har tiltrådt indstillingen.