Dato for udgivelse
21 Oct 2011 10:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-222830
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af oxalsyre med oprindelse i Indien og Folkerepublikken Kina

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 1043/2011 offenliggjort i EU-tidende L 275 af 20. oktober 2011 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af oxalsyre (toldtariffens pos. 2917 11 00 91) med oprindelse i Indien (IN) og Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1043/2011.

Forordningen træder i kraft den 21. oktober 2011.