Dato for udgivelse
21 Oct 2011 23:39
Til
virksomheder beskæftiget med eksport
Sagsnummer
11-223404
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé
Ved udførsel af varer under end-use ordningen skal anvendes proceudrekode 10 40 000 eller 10 40 500.

I de tilfælde hvor virksomheder har fået tilladelse til at udføre varer under end-use ordningen skal anvendes følgende procedurekoder i udførselsangivelsen:

  • 10 40 500 ved udførsel til bore- og produktionsplatforme i Nordsøen (bestemmelsesland DK).
  • 10 40 00 ved udførsel til andre steder.