Dato for udgivelse
26 Sep 2011 14:47
Til
Virksomheder beskæftiget med import
Sagsnummer
11-201657
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Der indføres en fedtafgift fra den 1. oktober 2011, dette medfører at der for de berørte varer skal angives en punktafgiftskode ved import af varer omfattet af afgiften.


Den 1. oktober 2011 træder loven om fedtafgift i kraft og der skal derfor fra denne dato angives en punktafgiftskode ved import af varer omfattet af afgiften.

Der skal anvendes følgende koder i rubrik 44.9 i fortoldningsangivelsen:

Afgiftsnavn Punktafgiftskode
Fedtafgift 103
Fedtafgift/dækningsafgift 104