Dato for udgivelse
23 sep 2011 14:17
SKM-nummer
SKM2011.618.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-198788
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, grundværdi, benyttelseskode
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2005 med henblik på at få ejendomsværdien og grundværdien ansat til 0 kr.

Efter anmodning fra ejer har SKAT forelagt sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien og grundværdien (med konsekvens for den omberegnede grundværdi) for ejendom A pr. 1. oktober 2005 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven  § 9,
Vurderingsloven  § 13

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit A.5.1,

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit D

Ejendommen A er et ubebygget areal på 2.156 m², heraf 1.162 m² vej.

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 blev der fejlagtigt taget udgangspunkt i, at grunden kunne bebygges med et enfamiliehus. Ejendommen er ifølge lokalplan B.01.06 udlagt til vej og fællesareal. Ejendommen kan derfor ikke bebygges.

SKAT har derfor indstillet til Skatterådet, at ejendoms- og grundværdien samt den omberegnede grundværdi i niveau 2004 ændres fra 188.400 kr. til 0 kr. Ejendommens benyttelse ændres fra ubebygget areal til ejendom vurderet til 0 kr.

Skatterådet har tiltrådt indstillingen.