Dato for udgivelse
15 Sep 2011 11:27
Til
Importører mv
Sagsnummer
08-185763
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af forordning (EF) nr. 193/2007 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af polyethylenterephthalat med oprindelse i Indien og ændring af forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Indien

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 906/2011 offentliggjort i EU-tidende L 232 af 9. september 2011 ændret forordning (EF) nr. 193/2007 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af polyethylenterephthalat (toldtariffens pos. 3907 60 00 00) med oprindelse i Indien (IN) og ændring af forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Indien.

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 906/2011.

Forordningen trådte i kraft den 10. september 2011.