Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der skal beskattes efter PAL.

Afsnittet indeholder

  • Beskatningsprocenten (PAL § 2 ) (C.G.2.1)
  • Beskatningsgrundlag for ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selvpensioneringskonti omfattet af PBL § 51 A (C.G.2.2)
  • Beskatningsgrundlag og opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde (C.G.2.3)
  • Beskatningsgrundlag for ordninger i Den Særlige Pensionsopsparing, Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og kapitalpensionsfonde (C.G.2.4)
  • Beskatningsgrundlaget på institutniveau (C.G.2.5)
  • Fællesbestemmelser om fradrag i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7 (C.G.2.6)
  • Nedsættelse af beskatningsgrundlag for ordninger oprettet før udgangen af 1982 (C.G.2.7).