Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.G Beskatning af pensionsafkast indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.G Beskatning af pensionsafkast:

 • Hvem er skattepligtige af pensionsafkast? (C.G.1)
 • Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
 • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
 • Opkrævning med videre (C.G.4). 
Tema(er)
Lovforkortelser
Hvad er nyt?

Vejledningen er i forhold til Den juridiske vejledning 2023-2 ajourført med enkelte mindre redaktionelle rettelser og renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, for indkomståret 2024, se SKM2023.606.SKTST.