Dato for udgivelse
06 Sep 2011 12:10
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-075373
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Aslutning af udløbsundersøgelsen og den interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse former for støbegods med oprindelse i Folkerepublikken Kina og ophævelse af disse foranstaltninger


Rådet har ved gennemførselsforordning (EU) nr. 871/2011 offentliggjort i EU Tidende L227 af 2. september 2011 afsluttet udløbsundersøgelsen og den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse former for støbegods (taric kode 7325 10 50 00, 7325 10 92 00, 7325 10 99 10 og 7325 99 10 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ophævelse af disse foranstaltninger.

For så vidt angår afslutningen henvises til teksten i gennemførselforordning (EU) nr. 871/2011.

Forordningen trådte i kraft 3. september.