Dato for udgivelse
05 Sep 2011 14:43
Til
Virksomheder, der søger refusion af moms fra udlandet
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
SKAT har opdateret en række vejledninger om momsrefusion.

På SKATs side om momsrefusion har vi opdateret følgende vejledninger:

Præferenceliste fra EU-medlemslandene
Opdaterede præferencer for Frankrig

Sammenhæng mellem lande og koder
Opdateringer for Slovakiet og Polen

Systemvejledning filformat
En fejl i vejledningen er rettet. Der er ikke ændret noget i vores systemer, så hvis du allerede anvender fil-upload, så skal du ikke ændre noget i dine filer.

Det bliver nu korrekt i vejledningen oplyst, at Købsdokumentdato (fx fakturadato) skal oplyses som dag, måned og år (dd-mm-åååå) og ikke som år, måned dag (åååå-mm-dd), som der stod i den tidligere vejledning.

Ny vejledning: Find dubletter i din fil
Vi har konstateret, at en række virksomheder får afvist ansøgninger, fordi den samme faktura optræder flere gange i en ansøgning. Vejledningen viser, hvordan sådanne dobbelte fakturaer kan findes i en upload-fil.

Indberette for andre (momsbureau)
Vejledningen er blevet opdateret. Samtidigt er den blevet flyttet fra TastSelv Erhvervs forside. Vejledningen findes nu nederst på siden om momsrefusion.